MŰVELŐDÉSI EGYESÜLET

ÖsszefoglalóNoha nem mutatható ki az egyenes ági rokonság, de való igaz, hogy a jelenlegi bácsfeketehegyi művelődési egyesület nem máról holnapra nőtt ki a semmiből. 1866-ban alakította meg az első Olvasókört ifj. Kozma Lajos református lelkész; 1869-ben létesült a könyvtár; 1900-ra tehető a polgári olvasókör indulása; 1909-ben verbuválódott a Dalárda; 1913-ban pedig a Magyar Református Ének- és Daloskör. Azután jött az első világháború, a koronából dinár lett, Bácsfeketehegyből pedig Feketics.

1936-ban kezd el tevékenykedni a Magyar Olvasókör, és időközben megalakul a K.I.E. (a Keresztény Ifjúsági Egyesület). A második világháború után, 1946-ban egy fedél alatt már két társulat dolgozik: a Nikola Durkovic szerbhorvát és a Petőfi Sándor magyar kultúregyesület. 1958-ban egyesül a kettő Bratstvo-Testvériség néven. S noha a név kötelezett volna mindenkit a további munkára, a látványos sikerek és eredmények elmaradtak, sőt a szerbhorvát csoport megszűnt, és jóllehet voltak kísérletek az újraindítására, a mai napig sem tudott feléledni.

A falu múltjának jó ismerői állítják, az 1971-1978-ig terjedő időszak nevezhető a M.E. aranykorának, amikor is Sárközi Ferenc tanító bácsi állt az élen. A hat szakcsoport példaértékűen szorgoskodott, s tömegeket vonzott a körbe. A dalárda mellett lendületbe jöttek a néptáncosok (1974-ben már ott voltak a pancsovai Gyöngyösbokrétán), a színjátszók, a tambura- és a citerazenekar. Hagymányossá váltak a péntek esti ismeretterjesztő előadások, s a faluban elkezdődött az adatgyűjtés egy esetleges monográfiához. (Sárközi Ferenc Az idő sodrásában című könyve 2000-ben jelenik majd meg.) Sajnos az akkori pártbizottság nem rajongott A Tanító Bácsi munkájáért, így leváltotta őt a vezetésből, mondván: "egyoldalú tevékenység" folyik az egyesületben. A stafétabot átadása után szinte minden szakcsoport megszűnt, kivéve egyet: a népi tánccsoport Brezovszki Eszter kitartásának eredményeként maradt fenn 1982-ig.

A művelődési egyesület életében az 1991-es esztendő jelent újabb mérföldkövet, amikor is Tóth Harangozó Vera maga köré gyűjti a nyolcadikosokat: tánciskolát szervez. A gyerekek maradnak, és útjára indul a KÓNYA néptánccsoport. Az együttes minden évben résztvesz a Gyöngyösbokrétán, helyi- és vendégszereplések sorozatán. Legkiemelkedőbb eredménye a Ki mit tud? döntőjébe való bejutás, valamint a Gyöngyösbokréta gáláján való részvétel 5-6 éven keresztül. Sajnos mára (2004) ez a csoport feloszlott, van viszont három másik néptánccsoportja az egyesületnek: a SZIPORKA az óvodás korosztályé, a BERKENYE az alsósoké, a MÁKVIRÁG a felső tagozatos általános iskolásoké. A csoportvezetők korosztályonként Pál Eszter, Gogolák Csilla és Pecka László. A táncosainkat szinte mindenhová elkíséri az ÁRVALÁNYHAJ TAMBURAZENEKAR (vezetője: Szakács Zoltán), de önállóan is fellépnek alkalom adtán.

1994-ben kezdett el dolgozni a SOMA, az amatőr színjátszó társulat Tóth Harangozó Vera irányításával, mely tisztet később Merkva Péter veszi át. Ez a csoport minden évben részt vett a Vajdasági Amatőr Színjátszók Találkozóján, a babérokat Kupuszinán aratta Tömörkény István Barlanglakók című művével; három díjat is hoztak.

Ebben az időben megalakult a gyermekszínjátszók csoportja is Barta Júlia nyugalmazott óvónő vezetésével. A kis csoport szép eredményeket ért el, majd hamarosan átvedlett versmondó körré, és szinte valamennyi versmondó versenyen ott vannak kimagasló eredményekkel. A VERSMONDÓK ötödik éve minden márciusban emléknapot tartanak Podolszki József (1946-1986, Feketics) költő és publicista tiszteletére. Az irodalomkedvelő gyerekek számára 2003-ban jött létre a POM-POM drámaszakkör Lódi Andrea vezetésével.

Jelenlegi elnökünk, Pál Károly 1994 óta áll az egyesület élén. Az ő nevéhez fűzodik a szórványmagyarság anyanyelvének és kultúrájának megmentésére irányuló tevékenységek sora, a református egyházkapcsolat keretében zajló együttműködés is.

Feltétlenül meg kell említenünk a hét évvel ezelőtt útjára bocsátott Nagykunsági Alkotó- és Tánctábort, ahol a hagyományápolás felelőse Pál Eszter. A tábor célja az "őshazából", a Nagykunságból hozott szellemi és anyagi kultúra népszerűsítése.

A jövőt illetően az Egyesületnek merész tervei vannak: tatarozás, helységbővítés, a szakcsoportok további eredményes működtetése). Mondjuk ki őszintén, ehhez nem kevés pénz kellene. A Művelődési Egyesület szakcsoportjai jelenleg egy próbahelységen osztoznak. Elnökünk, Pál Károly kitartó utánajárásával a szükséges építkezések megkezdődtek, de a munka jelenleg stagnál, a pénz elfogyott.

Ebben a társadalmi helyzetben, amikor az ország gazdasága gyakorlatilag a nulla ponton áll, és a politikai helyzet ingatag, identitásunk megőrzése fokozottan kemény munkát igényel. Szurkoljon hát nekünk mindenki, hogy kitartsunk, és gyermekeinknek szebb jövőt biztosítsunk

Összefoglalta: Tóth H. Vera
A M.E. telefonszáma: +381/24/738/828

A művelődési egyesület nagyon fontosnak tartja a hagyományápolást. Az aratóbál, szüretibál, meggynapok, kézművestáborok gyerekeknek télen és nyáron, farsangi felvonulás és jelmezbál mind a régmúlt időket idézi meg. Szinte minden évben otthont nyújt a vajdasági magyar lapok élőújságainak, így is segítve terjesztésüket. Nők napjára, május elsejére alkalmi műsorokat adnak. Podolszki József emlékére 1998-ban emléktáblát lepleztek le a művelődési otthon bejáratánál, minden évben Podolszki- napokat rendeznek. Ekkor hirdetik ki a Podolszki publicisztikai pályázat eredményét is, amelyen 40 évnél fiatalabbak vehetnek részt újságírói műfajoknál (interjú, jegyzet, glossza, tárca, karcolat).

Sárközi István

Sziporka| Berkenye| Mákvirág| Soma| Versmondók| Pom-Pom

Hírek a Nagyvilágból

A déli harangszó rejtélye
Általános vélekedés, hogy a déli harangszó évszázadok óta Hunyadi János nándorfehérvári diadalát hirdeti. ..
Bovebben...

Kiszámíthatatlan globális vízkészlet
A vízháztartást vizsgáló különböző globális modellek és a mért adatok között jelentős különbségek mutatkoznak ...
Bovebben...

Milliókkal végez évente a tunyaság
A világ felnőtt lakosságának harmada fizikailag inaktív, a passzív életmód évente ötmillió ember életét követeli...
Bovebben...

A keresztes hadjáratok nyomai a mai Vajdaság területén
Az érett középkor egyik jelentős korszaka a keresztes hadjáratok kora: a bátor, a lelkes, az önfeláldozó lovagok ideje...
Bovebben...

Hány tonnát nyom az emberiség?
Az észak-amerikaiak teszik ki a földlakók tömegének egyharmadát, állapították meg brit kutatók...
Bovebben...Magyar hu
Srpski rs
English en
Deutsch de