ÁLTALÁNOS ISKOLA (NIKOLA ĐURKOVIĆ)

Elérhetőség :
O.Š. "Nikola Đurković",
24323 Feketić, ul.Bratstva bb,
tel/fax: +381-24-738-071(titkári iroda),
tel: +381-24-738-537 (igazgatói iroda),
e-mail: durkovic@stcable.co.yu
Kapcsolat felvétel: Bojtos Béla - igazgató, Prentovic Vesna- titkárnő http://www.skolafeketic.edu.rs/

A letelepedés első pillanata óta mindig fontos volt a gyerekek iskoláztatása. Ebben az iskolában elsőtől nyolcadik osztályos korig járnak a tanulók. Elnevezését a második világháború után kapta Nikola Gyurkovity partizánról, aki hősi halált halt. Régebben a templom közelében lévő leány és fiúiskolából kialakított közös iskolában folyt a tanítás, de az elavult épületek már nem bírták követni a modern idők követelményeit, így egy másik lokáción 1979-ben adták át az új oktatásügyi intézményt. A tanítás kabinetrendszerben működik. Minden tantárgy számára biztosítottak külön tantermet és előkészítő helyiséget. A bejáratnál lévő nagy előcsarnok két szintes, és ezzel biztosítják az alkalmi előadások, fellépések, koncertek megtartását. Mint egy igazi csomópont, innen lehet eljutni a tantermekbe-kabinetekbe, tanáriba, könyvtárba, konyhába, ahol uzsonnát készítenek a gyermekeknek.

Falunkban ez az egy általános iskola működik. Az oktatás szerb nyelven és magyar nyelven folyik, közel 500 diák számára. 22 tagozatunk van, ebből 9 szerb nyelvű és 13 magyar nyelvű. Az oktató-nevelői munkát a szellemileg elmaradott gyermekek részére is megszervezzük. Számukra (31 diák) a tanítás 5 tagozaton folyik, 3 tagozaton szerb, kettőn pedig magyar tanítási nyelven.

A gyerekekkel való közvetlen munkában 39 tanügyi dolgozó és iskolánk pedagógusa vesz részt. Sok kitűzött célunk közül egyik legfontosabbnak tartjuk, hogy diákjainknak biztosítsuk a számítógép kezelésének elsajátítását minél magasabb szinten, ami nélkül a jövő elképzelhetetlen. Gyermekeinket igyekszünk minél jobban bekapcsolni a társadalmi munkába is.

Hírek a Nagyvilágból

A déli harangszó rejtélye
Általános vélekedés, hogy a déli harangszó évszázadok óta Hunyadi János nándorfehérvári diadalát hirdeti. ..
Bovebben...

Kiszámíthatatlan globális vízkészlet
A vízháztartást vizsgáló különböző globális modellek és a mért adatok között jelentős különbségek mutatkoznak ...
Bovebben...

Milliókkal végez évente a tunyaság
A világ felnőtt lakosságának harmada fizikailag inaktív, a passzív életmód évente ötmillió ember életét követeli...
Bovebben...

A keresztes hadjáratok nyomai a mai Vajdaság területén
Az érett középkor egyik jelentős korszaka a keresztes hadjáratok kora: a bátor, a lelkes, az önfeláldozó lovagok ideje...
Bovebben...

Hány tonnát nyom az emberiség?
Az észak-amerikaiak teszik ki a földlakók tömegének egyharmadát, állapították meg brit kutatók...
Bovebben...Magyar hu
Srpski rs
English en
Deutsch de