Udruženje Mladih " Feketić "

Predsednik: Ilić Dragan
Podpredsednici: Stanišić Petar i Matković Miloš

Broj telefona: +38164 220 70 85

Udruženje Mladih "Feketić" osnovano je 22.12.2004 kao omladinsko, nevladino, nestranačko i neprofitabilno udruženje gradana čiji su osnovni ciljevi i zadaci unapređenje i poboljšanje života mladih u Feketiću.

Delatnost Udruženja je:
- unapredenje i poboljšanje života mladih u višenacionalnoj sredini
- organizovanje tribina i javnih rasprava, pozorišnih predstava i koncerata, promocija, prezentacija i izložbi
- očuvanje životne sredine
- organizovanje predavanja, kurseva i promotivnih kampanja
- saradnja sa sredstvima javnog informisanja
- saradnja sa Mrežom Omladine Vojvodine, SCG i Mrežom Omladine Jugoistočne Evrope
- saradnja sa društvenim, stručnim i drugim organizacijama, zajednicama, kao i ostalim pravnim licima

Već su pokrenute i neke akcije kao što je radna akcija čišcenja i sredivanja sportskog terena Partizan u nedelju 3. aprila 2005 g.

Pozivaju sve mlade da se priključe Udruženju i postanu članovi. Svi su dobrodošli!

Klać Sandra


Magyar hu
Srpski rs
English en
Deutsch de